חינוך ולדורף

עקרונות יסוד ויישומים

גלעד גולדשמידט

מתוך החיים האנתרופוסופיים

מבנה ארגוני

מבנה ארגוני-ניהולי בבית הספר וולדורף

העקרונות של חינוך וולדורף אשר מיושמים בפן החינוכי, באים לידי ביטוי גם כתפיסת עולם אשר מובילה את התנהלות של בית הספר. במישור הארגוני קיימת השאיפה שניהול  בית הספר יהיה משותף. הלכה למעשה, מחולקים כל תפקידי המנהל בבית הספר הרגיל לתפקידי ניהול קטנים, אשר מחולקים בין חברי הצוות. תפקידים אלו נקראים מנדטים. מנדטים מסוימים נעשים לבד ואחרים בקבוצות קטנות. בתדירות משתנה, שומעים בפורום המנהל (צוות נושא) ובמפגשי הצוות (הקולגיום) את דיווחי המנדטים. כך שלמרות שכל מנדט עובד באופן עצמאי, הוא מחויב לדווח לשאר חברי הצוות על התקדמות עבודתו ועל ההחלטות שקיבל.

הגישה הניהולית בחינוך וולדורף הינה גישה רוחבית. על פי גישה זו, כל מורה במנדט שלו משמש כמנהל בזעיר-אנפין בתחומו. לכל מורה שרוצה בכך וניחן ביכולות המתאימות, ישנה אפשרות לבחור מנדט הקרוב לליבו ולפתחו במהלך השנה. בתחילת כל שנה מגבשים חברי המנדט את המדיניות הניהולית שלהם ומציגים אותה לכלל הצוות. לאחר שקיבלו אישור מכלל צוות בית הספר (הקולגיום), יוצא המנדט לדרך ומקדם את בית הספר לפי גישתו. גישה ניהולית זו נהוגה ברוב בתי הספר ולדורף בעולם. יחד עם זאת, בכל בית ספר חלוקת המנדטים מעט שונה, והיא מותאמת לצרכי בית הספר והקהילה.

פן משמעותי נוסף שהינו עיקרון ניהולי מנחה בבתי ספר וולדורף הינו ההתכוונות והמאמץ למציאת פתרון מאחֵד, שכן כאשר עולה שאלה שנתפסת על ידי בעלי המנדט כשאלה קריטית, היא אינה מוכרעת על ידי מנהל יחיד וגם לא על ידי הצבעת רוב. בהחלטה ניהולית גורלית יתבצע תהליך אשר ישאף להגיע להסכמה רחבה, הסכמה אשר מבוססת על השלמה וקבלה של תוצאות תהליך קבלת ההחלטה. ההנחה שעומדת מאחורי תפיסה זו הינה, כי בעבודה קבוצתית ניתן להגיע להחלטות הנכונות והמשמעותיות ביותר עבור בית הספר.

ניהול בית הספר על ידי המורים, ללא היררכיה חיצונית, יוצר סיטואציה שהינה ייחודית לבתי ספר ולדורף. אחד ממאפייניה העיקריים של גישה ניהולית זו הוא יוזמה ואחריות רבה יותר של המורים. אלו באות לידי ביטוי בעבודה אישית וקבוצתית אינטנסיבית. ניתן לראות כי לגישה ניהולית זו השפעה על המורים עצמם, בכך שהיא מעודדת צמיחה והתפתחות אישיים אשר משפיעים באופן חיובי על המורה ועל העבודה שנעשית בכיתתו.

הקולגיום

הקולגיום מהווה מרחב דיאלוגי אליו מוזמנים כלל חברי צוות בית הספר, המאפשר שיתוף, הקשבה, דיבור ולמידה. בבתי ספר ולדורף יהיה כרוך הקולגיום בפגישה שבועית שאורכה לרוב כשלוש-ארבע שעות. פגישה זו מהווה את ליבו של בית הספר. ייחודו של מרחב זה יתבטא ביצירת שיתוף בין מורים לגבי שאלות ניהוליות וחינוכיות. מפגשים אלו יקבלו דגש שונה מבית ספר לבית ספר, אך לרוב יכללו רכיבים שונים מן החלקים הבאים: התנסות משותפת בפעילות אמנותית (שירה, ציור, תנועה); לימוד משותף (העמקה בפדגוגיה של חינוך וולדורף, התפתחות הילד, חגים ועוד); התבוננות פדגוגית בילד או בכיתה על פי בקשתו של מורה או מחנך; דיונים בנושאים מהותיים לבית הספר. אלו יכולים להיות קשורים לעבודה מול גורמי חוץ כגון עירייה או משרד החינוך או שאלות הנוגעות להתוויית מדיניות עתידית של בית הספר; המפגשים מתחילים לרוב בסבב של שיתוף אישי של מורים. בדיונים אלו משתתפים כל חברי צוות בית הספר ונעשה בו ניסיון לחדש שוב ושוב את רוח בית הספר והאווירה הייחודית שלו, זאת מתוך קשר ליסודות חינוך וולדורף . צוותי המנדטים ידווחו באופן שוטף לקולגיום על התקדמות עבודתם, על קשיים שעולים ועל יוזמות עתידיות.

מנדטים ותפקידים בבית הספר וולדורף

צוות נושא: מנדט זה יתבצע על ידי קבוצת מורים המחויבת ונכונה לניהול בית הספר . קבוצה זו מתחלפת מדי שנה. ההצטרפות לקבוצה נעשית על בסיס התנדבותי (כמו לשאר המנדטים). יחד עם זאת, מורים בשנתם הראשונה והשנייה בבית הספר יתבקשו שלא לקחת חלק במנדט זה, כיוון שהם אינם מכירים עדיין את המורכבויות עמן מתמודד בית הספר. משמעות הדבר היא כי האחריות לניהולו של בית הספר אינה נמצאת בידיו של מנהל יחיד שבסמכותו להחליט, לעצב ולקבוע את ההתנהלות הארגונית והפדגוגית . מנדט זה דן בכל נושאי בית הספר, כגון: כוח אדם, תקציב, קבלת תלמידים, תכניות לימוד ועוד. צורת הדיון בפורום זה מבוססת על כך שכל חברי הפורום הינם במעמד של מנהל. על כן ההחלטה תתקבל בסופו של דבר לאחר הדיונים הנדרשים בהסכמת כל חברי הצוות. מנדט זה נושא באחריות קונקרטית לפעולתם התקינה של שאר המנדטים ומכאן גם להתנהלותו התקינה של כלל בית הספר.

 

  1.  מנדט ניהול חוץ – יופקד על הקשר עם משרד החינוך, מועצה, עמותה ושאר גורמים חיצוניים לבית הספר. לרוב יידרש בית הספר למנות מנהל רשמי מטעמו אשר ישמש כמייצגו חיצוני של בית הספר מול הגורמים הפורמליים אתם נמצא במגע בית הספר.
  2. מנדט ניהול כלכלי – יבנה את תקציב בית הספר ויהיה אמון על יישומו.
  3. מנדט קליטת מורים –יאתר מורים מתוך הצרכים של בית הספר.
  4. מנדט חגים – יעסוק באופן ציון החגים בבית הספר.
  5. מנדט פדגוגי – יעסוק בתמיכה מקצועית בתחום הפדגוגי. לרוב מנדט זה יטפל גם בקשיים שעולים בין המורים. כמו כן יהווה המנדט כתובת לפניות הורים.
  6. מנדט חזות – יעסוק בשיפור חזות בית הספר והחצר.

 

ניהול ומנהיגות בית-ספרית בבתי ספר ולדורף צריכים לתמוך בפיתוח יכולותיו ואיכויותיו החינוכיות של המורה, בהכרת צרכיו של התלמיד, וביצירתם וקידומם של ערכים משותפים בין חברי הצוות. כל אלו תלויים לטענתו בפיתוח צוותי עבודה אשר פועלים בצורה קולגיאלית ושיתופית הלכה למעשה מהווה כל מנדט מנהל בתחומו. כך ניתנת האפשרות לכל מורה בבית הספר להתנסות בהובלה ומנהיגות.

יצירת קשר

התקשרו אלינו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

נגישות
גלילה למעלה